Haber

              Xinjiang'?n geli?me durumu Almanya'da tan?t?ld?

              06.09.2019

               
              Çin'in Xinjiang Kültürel Temas Grubu, Almanya'da yetkililere Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin son y?llardaki geli?me durumu hakk?nda bilgi verdi.
               
              Çin Devlet Konseyi Bas?n Ofisi taraf?ndan organize edilen Xinjiang Kültürel Temas Grubu'nun Almanya ziyareti, 2-5 Eylül günlerinde gerçekle?tirildi.
               
              Temas Grubu, Münih'te Bavyera Eyaleti ?çi?leri Dairesi'nden yetkililerle bir araya geldi.
               
              Xinjiang'?n son y?llardaki geli?me durumunun ele al?nd??? görü?mede, özellikle Çin hükümetinin bölgede istikrar ve kal?c? güvenli?i sa?lamaya yönelik politikalar ortaya koymas?ndan sonra son üç y?l içinde hiçbir terör olay?n?n meydana gelmedi?ine, bölgenin ekonomik ve sosyal olarak sa?l?kl? geli?ti?ine ve turistlerin say?s?n?n da sürekli artt???na dikkat çekildi.
               
              Alman yetkililere Xinjiang'daki mesleki beceri e?itim çal??malar? hakk?nda da bilgi veren Temas Grubu, e?itime kat?lan kursiyerlerin ulusal dil ve yaz?y? ö?rendi?ini, hukuki bilgi edinip mesleki beceri kazand???n?, bu sayede bölgeyi dini a??r?c?l?ktan ar?nd?rma hedefine ula??ld???n? ifade etti.
               
              Çin'in kap?s?n?n her zaman aç?k oldu?unu vurgulayan Temas Grubu üyeleri, Çin'deki yabanc? diplomatik misyon ?efleri, BM yetkilileri ve ilgili ülkelerin Cenevre'deki temsilcilerinin yan? s?ra baz? ülkelerin siyasi partileri, toplumsal örgütleri, bas?n mensuplar? ve dini gruplar?n? Xinjiang'a davet ettiklerini söyledi.
               
              Almanya ziyaretini tamamlayan Temas Grubu, Fransa ve ?ngiltere'ye geçecek.

               

              咸宁旺财棋牌官网下载 赌注平台app| 小牛棋牌下载| 九久娱乐电玩官网| 棋牌走兽飞禽app| 押足球软件