Haber

              Xinjiang'da sosyal tüketim mallar?n?n perakende sat??? 514 kat artt?

              09.09.2019

              Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen y?l gerçekle?en sosyal tüketim mallar?n?n toplam perakende sat?? miktar? 318 milyar 697 milyon yuana ula?t?. Bu rakam, 1955 y?l?ndaki 620 milyon yuana k?yasla 514 kat art?? gösterdi.

              1960'l? ve 1970'li y?llarda Xinjiang'daki tüketim mallar?, Çin'in di?er bölgelerindeki gibi tedarik s?k?nt?s?ndan dolay? kuponlarla sat?l?yordu. 1990'l? y?llardan itibaren tüketim mallar? piyasas?nda arz?n talebi a?ma e?ilimi ortaya ç?kt?. Mal çe?itlerinin zenginle?mesiyle bütün etnik gruplara mensup vatanda?lar?n maddi ihtiyac? kar??land?.

              Son y?llarda vatanda?lar?n gelir seviyesinin yükselmesi ve ya?am anlay???n?n de?i?mesiyle, tüketim giderleri daha çok emlak, haberle?me, turizm, e?itim ve otomobil gibi alanlar? kapsad?.

              咸宁旺财棋牌官网下载 手机赌博app| 战机捕鱼下载| 福利彩票下载| 线上棋牌下载| 集杰棋牌首页