Haber

              Çin'den ABD Senatosu'na Xinjiang tasar?s? tepkisi

              13.09.2019

              Çin D??i?leri Bakanl???'ndan dün yap?lan aç?klamada, ABD Senatosu'nun Xinjiang ile ilgili yasa tasar?s?n? onaylamas?na kararl?l?kla kar?? ç?k?ld??? belirtildi.

              ABD Senatosu önceki gün "Uygur ?nsan Haklar? Politikas?" yasa tasar?s?n? kabul etti. Çin D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Hua Chunying, dün konuyla ilgili aç?klamalarda bulundu.

              Söz konusu yasa tasar?s?ndaki iddialar?n as?ls?z oldu?una i?aret eden Hua, ABD'nin Çin'in Xinjing Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan haklar? durumunu ve Çin hükümetinin yönetim politikalar?n? göz ard? ederken Çin'in içi?lerine kabaca müdahale etti?ini belirtti.

              Hua, "ABD taraf?n? nesnel gerçeklere sayg? göstermeye, rasyonaliteyi yeniden sa?lamaya ve So?uk Sava? dü?üncesini terk etmeye ça??r?yoruz. ABD'nin, ikili ili?kilere zarar vermemek için Xinjiang bahanesiyle Çin'in içi?lerine kar??mamas?n? ve ilgili yasa tasar?s? sürecini durdurmas?n? talep ediyoruz."

              咸宁旺财棋牌官网下载 黑桃棋牌下载首页| 金游棋牌app| 恒彩登录首页首页| 唐人街棋牌app| 白金岛棋牌下载