Haber

              Çin D??i?leri'nden Hong Kong ve Xinjiang aç?klamas?

              20.09.2019

              Çin D??i?leri Bakanl??? sözcüsü Geng Shuang, ABD'nin Hong Kong'a müdahale amac? ta??yan söz ve eylemlere son vermesini beklediklerini söyledi.

              ABD Temsilciler Meclisi Ba?kan? Nancy Pelosi, Hong Kong'da eylemcilerin temsilcileriyle bir araya gelerek, "Hong Kong ?nsan Haklar? ve Demokrasi Yasa Tasar?s?na" deste?ini ifade etti.

              Çin D??i?leri Bakanl???ndan yap?lan aç?klamada bu geli?melere tepki gösterilerek, ABD'nin Hong Kong'da ba??ms?zl?k yanl?s? gruplara destek vermekten vazgeçmesi ça?r?s?nda bulunuldu.

              ABD yönetimi Hong Kong'un yan? s?ra Xinjiang'la ilgili konular? da Çin üzerinde bir bask? arac? olarak kullanmaya devam ediyor. Son olarak medyaya yans?yan haberlere göre, Xinjiang'daki mesleki e?itim merkezleriyle ilgili konunun Birle?mi? Milletler 74. Genel Kurul toplant?lar? gündemine ta??nabilece?i belirtiliyor.

              Çin D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Geng Shuang bu iddialara da yan?t vererek, küresel bar?? ve geli?me konular?n?n ele al?naca?? bir platforma, bir ülkenin içi?lerini ilgilendiren konular? ta??man?n sorumsuzca olaca??n? ifade etti.

              Xinjiang'da sorunun etnik grup, din ve insan haklar? sorunu olmad???n?, ?iddet ve terör sorunu oldu?unu kaydeden sözcü, Çin hükümetinin bölgede ald??? tedbirler sayesinde bölge halk?n?n can ve mal güvenli?inin sa?land???n?, bu çaban?n uluslararas? terörle mücadele davas?na da önemli bir katk? oldu?unu belirtti.

              Çin D??i?leri, ABD Temsilciler Meclisine sunulmas? dü?ünülen "Tibet Politikas? ve Destek Yasa Tasar?s?na" da tepki gösterdi.

              咸宁旺财棋牌官网下载 众愽棋牌下载| 经典棋牌游戏| 棋牌提现| 真人赌博| 蜀都棋牌