Haber

              Xinjiang'da yoksul bölgelere sermaye deste?i art?yor

              21.09.2019

              Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Maliye Müdürlü?ü'nden edinilen bilgiye göre, Ocak-A?ustos aylar? aras?nda Xinjiang'da yoksul bölgelerin yoksulluktan kurtar?lmas?na destek amac?yla 32 yoksul ilçeye 23 milyar 626 milyon yuan tar?m sermayesi ayr?ld?.

              Söz konusu sermayeyle ilgili projeleri onaylama yetkisi tamamen yoksul ilçelere verildi.

              22 a??r? yoksul ilçeye verilen sermaye 22 milyar yuan? bularak tüm sermayenin yüzde 93,13'ünü olu?turdu. Kaynak ba?l?ca Xinjinag'?n güneyindeki 4 ilde a??r? yoksul bölgelere tahsis edildi.

              Xinjiang maliye müdürlü?ünden bir yetkili, söz konusu sermayenin yoksul ilçelerde tar?m?n geli?tirilmesi ve k?rsal kesimlerde altyap? tesisleri in?as?nda kullan?laca??na i?aret etti.

              Sermayenin verimli ve güvenli bir ?ekilde kullan?lmas? için sermayenin tüm a?amalar?ndaki denetim güçlendirildi.

              咸宁旺财棋牌官网下载 英皇国际棋牌游戏| 正版能赚钱的捕鱼游戏| 棋牌娱乐游戏大厅首页| 经典棋牌官网下载| 金银棋牌